Unik Bevegelse
Kroppslig Uttrykk & Forankring" Hvor godt forankret du ER i kroppen, er

viktigere enn hva du GJØR med kroppen ".Stress kan påvirke kroppen på mange måter.

Når man er på autopilot - mye oppe blant tanker og
det som foregår i det ytre kan vi oppleve ikke være helt på plass

i kroppen, forstå eller lytte til signalene den gir oss.
Det kan gi plager, som igjen kan påvirke vår bevegelse,
våre naturlige reaksjoner og uttrykk.
 


Derfor trenger vi å trene på å være godt på plass i den. Vi jobber for å styrke din

kroppsbevissthet og bevegelse. 


Bevegelse er ALT! 


Vi har alle en kropp og vi er alltid i bevegelse, selv når vi kun puster. Det er den vi erfarer alt igjennom.

Det som vi har erfart i livet, vil igjen kunne påvirke vår bevegelse. Når kroppen stivner/knyter seg vil det

kunne hemme vår frie bevegelse. Våre erfaringer + følelser er med på å danne våre bevegelses mønster.

De mønstrene kan fortelle oss mer om oss selv. Det handler om å bevisstgjøre, utvikle og uttrykke.  

 


Unik Bevegelse lærer deg:  


  • Å styrke kontakt med kroppen.
  • Bli bedre kjent med, forstå/utforske egne bevegelses mønster.
  • Frigjøre stress, og finne glede i bevegelse
  • Trene på å utvikle og forstå kroppens uttrykk/kommunikasjon.
  • Å ha økt fokus på bevegelse innenfra.
  • Finne ro, rytme og eget uttrykk.

 

I dette konseptet så utforsker vi bevegelse igjennom metoder fra Dans og Bevegelses Terapi, vi jobber med

forankring gjennom enkle terapeutiske Yoga øvelser og pusteteknikker. Vi jobber med både ro og rytme.

Teori og praksis. Dette er prestasjonsfri dans/bevegelse med fokus på pust, enkelhet og det å finne gleden

ved bevegelse.


Unik Bevegelse er ett konsept som vi tilbyr som kurs, workshop, oppdrag/events.