Unik Veiledning

EN TIL EN!


Jeg tilbyr privat oppfølging både over zoom, og fra mitt hjemme kontor. 

Vi er alle så forskjellige i kropp, bevegelse og puste mønster - jeg bevisstgjør deg, og jobber med desse

elementene , utifra der du er. Jeg bruker kroppsorienterte metoder fra min Universitetsutdanning i dans og

bevegelses terapi, terapeutiske øvelser fra mine to Yogalærer utdannelser og jeg veileder utifra personlig

selvopplevd erfaring med dyptgripende stressreaksjoner og min faglige kompetanse som sosionom.


Kroppen må være med. Når vi lærer å spille på lag med den, respektere, lytte og forstå vil vi kunne

redusere stress, få styrket vår motstandsdykighet og kontakt med oss selv. 


Pris:

Veildning på zoom: 45 min: 590,-kr

Veiledning kontor: 60 min:   790,-kr 


Ved bestilling og kjøp av våre tenester aksepterer du samtidig at du har lest og godtatt våre villkår.

Her kan du lese de: